Menu

Teologia i moralność

Zasady recenzowania

Kryteria dopuszczania artykułów do procedury recenzowania

 

Procedura recenzowania (obowiązuje od 2012 roku)

Przyjęte przez czasopismo "Teologia i Moralność" zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

Formularz recenzji naukowej

Wykaz recenzentów

 

21 i 22 (2017)

19 i 20 (2016)


17 i 18 (2015)

 

15 i 16 (2014)

 

13 i 14 (2013)


11 i 12 (2012)

 

9 i 10 (2011)

 

7 i 8 (2010)

 

5 i 6 (2009)

 

3 i 4 (2008)

 

2 (2007)

 

1 (2006)