Menu

Teologia i moralność

Zaproszenie

 

Zapraszamy do publikowania w naszym czasopiśmie.
Tematy wiodące  kolejnych edycji  pisma „Teologia i Moralność” w  2018 roku to:

1(23) Spór wokół interpretacji „Amoris laetitia”

2(24) Człowiek poszukujący prawdy
Termin nadsyłania materiałów: 31 stycznia 2018 roku

3(25) Humanae vitae na nowo odczytane
Termin nadsyłania materiałów: 31 marca 2018 roku

4(26) Młodzież nadzieją Kościoła
Termin nadsyłania materiałów: 30 czerwca 2018 roku