Menu

Teologia i moralność

Numer bieżący

Teologia i Moralność 2(26)/2019
Rodzina miejscem odnajdywania sensu życia

TiM_26_2019.jpg
  • Pod redakcjąAndrzeja Pryby
  • Spis treściTiM_26_2019_spis_pl.pdf (169.54 kB)
  • Pełny tekstTiM_26_2019.pdf (15300.3 kB)
  • Miejsce wydaniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny
  • Rok wydania2019
  • Liczba stron278
  • ISSN1898-2964, eISSN: 2450-4602
Czasopismo „Teologia i Moralność” jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych: Index Copernicus Journals Master List (w roku 2015 uzyskało w tej bazie danych wskaźnik ICV [Index Copernicus Value] w wysokości 66,99 pkt.), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar, PKPIndex, Worldcat, oraz jest zamieszczone na otwartej platformie czasopism naukowych PRESSto Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod adresem: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim

Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015 roku „Teologia i Moralność” znajduje się w Części B Wykazu Czasopism Naukowych z przyznanymi 7 punktami.

Czasopismo „Teologia i Moralność” zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3420.